HMS / Kvalitetssikring

Vi har de fleste godkjenninger for å kunne levere det meste av oppdrag.

Vår kvalitetsmålsetting

Øijord & Aanes Entreprenørforretning A/S (ØAaE) er et entreprenørfirma som driver med allsidig anleggsarbeid, primært innen Rana-distriktet.

ØAaE har alltid hatt som overordnet målsetting at våre kunder skal motta et godt produkt til avtalt pris, til avtalt tid og med riktig kvalitet. Et hjelpemiddel for å oppnå våre målsettinger er "Kvalitetssikringsbestemmelser" og "Håndbok for kvalitetssikring". Disse dokumenter beskriver retningslinjer og krav i.h.t. NS ISO 9002 serien. Bedriftens miljøpolicy er og å ikke forurense det ytre miljø.

Kvalitetssystemet har til oppgave å:

  • Sikre og dokumentere at våre oppdragsgivere mottar et produkt som oppfyller spesifikke krav og kontraktsbestemmelser.
  • Se til at alle relevante krav i norske standarder (NS), lover og forskrifter blir oppfylt.
  • Utvikle arbeidsmetoder som sikrer krav til kvalitet og rasjonell drift.
  • Bidra til at alle bedriftens ansatte opptrer kvalitetsbevisst, slik at feil og mangler reduseres og de samlede kostnader for bedriften og oppdragsgiver holdes på et lavest mulig nivå.
  • Sikre bedriftens helse, miljø og sikkerhet.

Vi er medlem av Helse og Sikkerhet BA

Helse & Sikkerhet BA er vår partner innen bedriftshelsetjenester. Helse & Sikkerhet BA er en non-profit bedrift som eies av kundene og der overskuddet brukes til kompetanseutvikling.

www.hesi.no

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

AMU skal tilrettelegge arbeidsplassen for alle sine ansatte for å forebygge skader og ivareta en sikker og sunn arbeidsplass.

Kari Sehm Strifeldt (ØAaE)
Stein Rune Øijord (ØAaE)
Kjell Lund (Anleggservice)
Helge Johansen (ØAaE ansattes representant)
Adrian Nilsskog 481 73 966 (ØAaE ansattes representant / Hovedverneombud)
Synnøve Sætermo (Helse & Sikkerhet)

 

> REFERANSEPROSJEKTER