Et utdrag av våre pågående og leverte prosjekter

Vi utfører mange forskjellige oppdrag og prosjekter med stor spennvidde innen leveransen.
Her er noen av våre større og mer komplekse prosjekter som viser vår allsidighet.

<< tilbake

 

AS Norsk Koksverk

 

Norsk Koksverk ble historie

I forbindelse med avviklingen av Norsk Koksverk så måtte store bygninger rives og saneres.

Forurenset grunn

Grunnen måtte renses for helseskadelige avfallsstoffer fra Koksverkets produksjon.

 

Tekniske data

Uført riving
Sanering av forurenset grunnmasse

Entrepriseform

Delentreprise riving bygningsmasse
Hovedentreprise sanering forurenset grunn

Omfang

Riving av gammel bygningsmasse samt sanering av forurenset grunn ved avviklingen av Norsk Koksverk.

Sted

Mo i Rana