Et utdrag av våre pågående og leverte prosjekter

Vi utfører mange forskjellige oppdrag og prosjekter med stor spennvidde innen leveransen.
Her er noen av våre større og mer komplekse prosjekter som viser vår allsidighet.

<< tilbake

 

NSB - Mo i Rana stasjon

Foto: sjursendesign.no

I forbindelse med utbedring av Mo i Rana stasjon så ble det bygget ny av/påstingingsramper. Disse måtte passere jernbanespor. Det ble derfor laget adkomst-tunneler fra eksisterende påstigningsrampe med tilkopling til eksisterende undergangstunnel og til ny rampe. Dette innebar både sprenging, spunting og betongarbeid samt montasjearbeider.

 

Underjordiske kulverter

Kulverter av betong ble plass-støpt.

Modulbasert rampe

Rampen er bygd opp av betong-elementer.

Sprenging, spunting og grunnarbeid

For adkomst-tunneler så måtte grunnfjell sprenges opp og fjernes. Samtidig måtte det spuntes med fordybling til fjell.

 

 

Tekniske data

Tatt i bruk: 2009

Byggherre

Jernbaneverket

Årstall

2008-2009

Entrepriseform

Hovedentreprise

Omfang

Underjordiske betungkulverter og ramper for av/påstiging.
Prosjektramme: ca. 30 mill. NOK.

Sted

Mo i Rana stasjon