Et utdrag av våre pågående og leverte prosjekter

Vi utfører mange forskjellige oppdrag og prosjekter med stor spennvidde innen leveransen.
Her er noen av våre større og mer komplekse prosjekter som viser vår allsidighet.

<< tilbake

 

Mo Vannverk

 

Ny vannforsyning

Sprenging og legging av ny rørgate. Rørgate ble lagt fra v-tunnel, ned til ny kraftstasjon med utgjevningsbasseng og videre ned til renseanlegg på Hammeren. De øverste meterene ble rørgate sprengt ned under kjørebane i tunnel.

Samlet lengde på rørgate er ca. 4000 meter.

 

 

 

 

Tekniske data

Støypejernsrør samt PE-plast
Ny vannforsyning Mo i Rana

Byggherre

Rana kommune

Årstall

2010-2011

Entrepriseform

Hovedentreprise

Omfang

Fra v-tunnel til Hammeren
Kostnad: 24 mill NOK.

Sted

Mo i Rana, Hammeren.