Et utdrag av våre pågående og leverte prosjekter

Vi utfører mange forskjellige oppdrag og prosjekter med stor spennvidde innen leveransen.
Her er noen av våre større og mer komplekse prosjekter som viser vår allsidighet.

<< tilbake

 

Rørgate Ranelva

 

Trase rørgate fra Mo Industripark via Selfors, Mjølan og Vika

Spesielt på dette prosjektet var at rørene skulle krysse Ranelva over til Selfors. Dette innebar at en måtte grave rørgate i elvebunnen. Denne rørgaten ble gravd nedenfor selforsbrua med graver på flåte. Rørgaten ble så montert med lodd og ble så senket ned i grøftetraséen før masse ble fylt over. I samme trasé ble det lagt trekkrør med lodd.

Rørgaten er en del av et større fjernvarmenettverk i hele byen som vi har utført store deler av gravearbeidet på.

 

Tekniske data

Driftsatt: 2007

Byggherre

Mo Fjernvarme

Årstall

2006-2007

Entrepriseform

Hovedentreprise

Omfang

Føring av fjernvarme fra fjernvarmeanlegg i Mo Industripark til Selfors bydel og via Mjølan til Vika.
Prosjekt: 15 mill. NOK.

Sted

Mo i Rana, Selfors, Mjølan, Vika