Allsidig og komplett

Vi er en entreprenør med lang fartstid, og er kjent for å kunne løse nærmest uhåndterlige oppgaver i alle slags
omgivelser og områder. Vi utfører både små og store oppdrag for offentlige og private.

 

Boring og sprenging av fjell og større masse.

Bilder fra sprenging ved Kinnforsen kraftverk, Elsfjord.

 

Bilder fra sprenging ved Ørtvann Kraftverk, Storforshei.

 

> REFERANSEPROSJEKTER

Kraftverk Kvassteinåga >>

Sprenging for rørgate, stasjon og inntak.

Ørtvann Kraftverk

Sprenging tunneler og sjakt.

Øyjord dagbruk

Pallsprengning for uttak av masser og knusing.

Ildgruben Kraftverk

Forskjæring og tunnel samt boring trykksjakt.

Mo Vannverk

Sprenging for rørgate, både tunnel og terreng samt sprenging for fundament kraftstasjon og utgjevningsbasseng.

Kinnforsen Kraftverk

Sprenging for rørgate, inntak og stasjonsbygg.

Vale Fesil

Sprenging i ovner.

Norsk Koksverk

Sprenging bygg.

Nasjonalbiblioteket (NBR) Mo i Rana

Fjellhall.

Rana Gruber

Ny adkomst.