Allsidig og komplett

Vi er en entreprenør med lang fartstid, og er kjent for å kunne løse nærmest uhåndterlige oppgaver i alle slags
omgivelser og områder. Vi utfører både små og store oppdrag for offentlige og private.

 

Spunting for arbeid mot vann eller vanskelig grunn.

Foto: Ketil Born

Midlertidig eller permanent spunting

Vi sikrer ustabil grunn slik at en kan støype eller arbeide i områder som ellers er utilgjengelig.

 

> REFERANSEPROSJEKTER

NSB - Mo i Rana stasjon >>

Spunting med fordybling til fjell for bygging mellomplattform og ramper.

Mo Handelspark

Spunting av bakvegg med jordstag.

Hovedkloakk Mo Industripark (MIP)

Spunting for rørgate ut i havet.

Spunting for pumpekum Ytteren

For Rana kommune.