Allsidig og komplett

Vi er en entreprenør med lang fartstid, og er kjent for å kunne løse nærmest uhåndterlige oppgaver i alle slags
omgivelser og områder. Vi utfører både små og store oppdrag for offentlige og private.

 

Rensing, eller opprensking og deponering av forurenset grunn.

Vi renoverer forurenset grunn og tomteområder

 

 

Koksverktomta >>

Ved den storstilte rivingen av Norsk Koksverk så måtte også grunnen renses. Noe av grunnen var så pass forurenset at den måtte deponeres. Dette ble deponert i fjellhall i Mofjellet

Riving Storforsen Kraftverk Leirfjord

Opprenskningav forurenset grunn fra rørgatetrasé samt forurenset betong fra kraftstasjon.

Statsbygg Sivilforsvaret Bjerka

Opprenskning.

Oslo Energi

Opprenskning, fjerning av forurenset grunn.