Allsidig og komplett

Vi er en entreprenør med lang fartstid, og er kjent for å kunne løse nærmest uhåndterlige oppgaver i alle slags
omgivelser og områder. Vi utfører både små og store oppdrag for offentlige og private.

 

Vi produserer fyllmasse for grunnarbeider i alle typer fraksjoner

Foto: Ketil Born

Stasjonært knusverk på dagbruddet på Øijord

På vårt dagbruk på Øijord så har vi stasjonære knusverk for produksjon av masse i alle typer fraksjoner. Dette gjør at vi har umiddelbar tilgang til alle kvaliteter både til egne prosjekter og til eksterne kunder.

Stasjonært knusverk på Mo Industripark

Vi har også et stasjonært knusverk inne på industritomta i Mo i Rana.

Mobile knusverk

Ved større prosjekter som ikke er i umiddelbar nærhet av vårt stasjonære knusverk, så har vi mobile knusverk som produserer ønsket masse på prosjektplass. Dette er fleksibelt og effektivt da vi til enhver tid har ønsket masse tilgjengelig. Vi hindrer da opphold i produksjon da vi unngår å bruke tid på å frakte korrekt masse fra stasjonært knusverk til prosjektplass.

 

Dagbruddet Øyjordveien 70

Vårt faste dagbrudd med produksjon av alle fraksjoner og kvaliteter.

Se på kontaktinfo for kartforklaring.