Allsidig og komplett

Vi er en entreprenør med lang fartstid, og er kjent for å kunne løse nærmest uhåndterlige oppgaver i alle slags
omgivelser og områder. Vi utfører både små og store oppdrag for offentlige og private.

 

Vei og ferdsel for både små og store prosjekt.

 

Erfaring og planlegging

Lang erfaring er gull verdt for en optimal leveranse innen vei og ferdsel. Mange faktorer må vurderes. Vi Øijord & Aanes har lang erfaring med vei og ferdsel og har levert mange prosjekter på Helgeland av alle størrelser og omfang.

Høy presisjon og effektivitet

Små variasjoner gir store utslag ved høy fart. Presisjon over lange avstander og i stor skala gjør at vi kan levere alt fra mindre vei til europavei. Det er ofte viktig å levere innen korte tidsrammer for å unngå forhindring av trafikkflyt.