Allsidig og komplett

Vi er en entreprenør med lang fartstid, og er kjent for å kunne løse nærmest uhåndterlige oppgaver i alle slags
omgivelser og områder. Vi utfører både små og store oppdrag for offentlige og private.

 

Vi er kjent for å løse oppdrag som andre entreprenører ser på som nærmest umulig.

 

 

Norsk Koksverk >>

Riving Norsk Koksverk.

Rørgate Ranelva >>

Graving og legging av fjernvarmerør i elv med stor vannføring.

Operasjon Bleikvatnet >>

Hulltaking tunnel, berging graver og utstyr.

Forsvarets logistikkorganisasjon >>

Rehabilitering, drenering av utvendig bygg på Hestmona, Lurøy kommune.

Statkraft, rehabilitering av 140 meter dype sjakter

I Kobbel, Hamarøy kommune.

Ørtvann Vannkraftverk

Kryssing av E6 med vannkraftrør i tunnel.

Fesil Rana Metall

Riving / sprengingsarbeid av råjernsovn.

Ildgruben Kraftverk

Trykksjakt til ny vannvei.

NSB

Oppbyggging av jernbane i rekordfart etter ras.
Ekstern link jernbaneverket.no